Rodzajnik określony, DE czy HET?
17 oktober 2014 

Rodzajnik określony, DE czy HET?

‘De’ i ‘het’ to rodzajniki określone, które używane są w języku holenderskim przed rzeczownikami. Można je porównać z angielskim ‘the’. Angielskiemu rodzajnikowi określonemu ‘the’ odpowiadają holenderskie ‘de’ i ‘het’. Ponieważ rodzajniki nie występuja w języku polskim, stanowią one dla nas niemałą trudność. Według teorii rodzjnik określony ‘het’ będzie występował przed rzeczownikami rodzaju nijakiego, w języku polskim kończącymi się na ‘o’: to dziecko, to okno. Rodzjnik ‘de’ będzie dotyczył rzeczowników rodzaju męskiego i żeńskiego, w języku polskim: ‘ta’ – szklanka, ‘ten’ kwiatek.

rodzajniki określone de i het

Tekening / Rysunek : © Dorota Chaberko

UWAGA! Problem w tym, że rodzaj rzeczowników w języku holenderskim nie pokrywa się z rodzajem rzeczowników w języku polskim, a zatem nasze logiczne rozumowanie na nic się w tym wypadku nie zda. W większości przypadków jest nam zatem nakazane przyswoić sobie tzw. ‘de i het woorden’. Teoria ogranicza się wówczas do prostego, aczkolwiek niezbyt satysfakcjonującego stwierdzenia, że rzeczowniki dzielą się po prostu na te poprzedzone ‘de’ i na te poprzedzone ‘het’, lub inaczej wśród rzeczowników wyodrębnić możemy tzw. grupę ‘de woorden’ i grupę ‘het woorden’. Nieco pokrzepiającą w tym wypadku informacją będzie fakt, iż wśród ‘de i het woorden’ zdecydowanie wyróżnić można charakterystyczne dla nas podgrupy rzeczowników, króre przyjmować będą jedynie rodzajnik ‘de’ i te które przyjmować będą jedynie rodzajnik ‘het’.

© Dorota Chaberko

Więcej o rodzajniku DE i HET:

Rodzajnik określony, DE czy HET?

Rodzajnik określony HET

Rodzajnik określony DE 

Rodzajnik nieokreślony een

Reactie plaatsen