Jak zainstalować i używać Zoom w telefonie?

15 november 2022
Krok 1: Wejdź w Sklep Play. Znajdź aplikację Zoom i kliknij przycisk Zainstaluj.


Krok 2: Przed lekcją kliknij w link do lekcji dostępny na platformie lub dostarczony w mailu. Aplikacja otworzy się automatycznie.


Krok 3: Wpisz swoje imię i nazwisko.


Krok 4: Następnie kliknij Zgadzam się, aby móc korzystać z Zoom. Ta opcja pojawi się tylko przy pierwszym wejściu na lekcję. Potem pojawi się pytanie: Zezwolić aplikacji Zoom na robienie zdjęć i nagrywanie filmów? Wybierz opcję: Podczas korzystania z aplikacji.


Krok 5: Teraz zobaczysz podgląd wideo. Kliknij opcję Dołącz do spotkania z wideo.


Krok 6: W tym momencie często zdarza się, że pojawiają się problemy z dźwiękiem. Kliknij ikonkę widoczną w lewym dolnym rogu: Dołącz do poł. głosowego.

Krok 7: Zaraz ponad ikonką pojawi się napis Sieć Wi-Fi lub dane sieci komórkowej. Kliknij na ten napis. Zobaczysz pytanie Zezwolić aplikacji Zoom na nagrywanie dźwięku? Kliknij napis Podczas korzystania z aplikacji.


Krok 8: Od teraz możesz rozpocząć naukę na lekcji 😊 Jeśli nauczyciel Cię nie słyszy – upewnij się, że ikonka Wycisz w lewym dolnym rogu nie jest przekreślona na czerwono. Jeśli tak jest, kliknij w nią i już możesz tworzyć swoje pierwsze niderlandzkie zdania!